Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

NOVÁ MATURITA

Seznam četby 2023-2024

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Přihlášky k maturitní zkoušce 2024 se podávají nejpozději do 24. 6. 2024. Přihláška k maturitě 2024 *pdf.

Praktická maturitní zkouška: 

Písemná práce ČJ:  

Písemná práce CJ: 

Didaktické testy: 1.-10. 9. 2024

Ústní část maturitní zkoušky se bude konat: 14. 9. 2024

Jednotlivé předměty: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 

Veškeré dostupné informace k maturitní zkoušce najdete na: https://maturita.cermat.cz/

 


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022/2023

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • Povinné zkoušky
  • Ekonomika podniku (3PB a 3PC) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
  • Marketing a management (3PB a 3PC) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
  • Účetnictví – praktická zkouška
  • Informační a komunikační technologie - praktická zkouška
 • Nepovinné zkoušky
 • Kritéria hodnocení

 


POZOR ZMĚNA: 8. 6. 2024 od 11:00 na adrese Mírová 4
Přihláška
Ústí nad Labem
Roudnice nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 25047671
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Kekulova 26, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz