Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

20 let školy
spsos-logo.gif, 7,1kB

NOVÁ MATURITA

Seznam četby 2017-2018

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Praktická maturitní zkouška – 7.4.2018 – 8:00 hod. (účetnictví, nebo IKT, ÚL – Mírová 4)
Písemná slohová práce z ČJ se koná zvlášť - 11.4.2018 (R.n.L.)
Písemná zkouška (didaktické testy + písemná práce z jazyka) – 2.5. až 9.5.2018 (R.n.L.)
Ústní část maturitní zkoušky se bude konat ve dnech: 26. a 27.5.2018 (ÚL – Klíšská 33)

Veškeré dostupné informace k maturitní zkoušce najdete na: http://www.novamaturita.cz

 


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2018

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky
    • Ekonomika podniku (3PB,3PC) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
    • Marketing a management (3PB,3PC) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
    • Účetnictví – praktická zkouška
    • Informační a komunikační technologie - praktická zkouška
  • Nepovinné zkoušky

Sledujte pozorně všechny listy a položky.
Sledujte pozorně všechny listy a položky.
Pokyny pro dálkové studium
Zaplatit
školné
Ústí nad Labem
Roudnice nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz