Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

NOVÁ MATURITA

Seznam četby 2020-2021

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Praktická maturitní zkouška: 24. 4. 2021

Písemná práce ČJ:  nekoná se

Písemná práce CJ: nekoná se

Didaktické testy: 24. 5. - 26. 5. 2021

Ústní část maturitní zkoušky se bude konat: 12. a 13. 6.

 

Veškeré dostupné informace k maturitní zkoušce najdete na: https://maturita.cermat.cz/

 


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky
    • Ekonomika podniku (3PB) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
    • Marketing a management (3PB) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (témata v pdf)
    • Účetnictví – praktická zkouška
    • Informační a komunikační technologie - praktická zkouška
  • Nepovinné zkoušky

Drobná úprava rozvrhu na 24.4. pro první a druhé ročníky.
Rozvrh je opět připraven na online výuku. V případě nějakých změn Vás budeme informovat e-mailem.
Přihláška
Ústí nad Labem
Roudnice nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz