Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

MATURITA

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2019

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., určuje následující:

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, a to následujícím způsobem:

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

4HML

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

ústní zkouška

Management obchodu

(RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a obchod

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

 • Anglický jazyk 

 • Cestovní ruch 

 • Informační a komunikační technologie

 • Německý jazyk

Logistika (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a logistika

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

Management cestovního ruchu (RVP 65-42-M/02)

Cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu

Metodika průvodcovství

Podnikatelský záměr - obhajoba

Hotelnictví (RVP 65-42-M/01)

Cestovní ruch a provoz hotelu

Catering pro akci

Maturitní práce - obhajoba

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3P

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví

 

nebo

 

Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3PB, 3PC

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví


nebo


Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

2. Témata uvedených zkoušek jsou stanovena v příloze.

Roudnice nad Labem, 3. 9. 2018, Ing. Richard Červený, ředitel školy

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky


Informace k zahájení školního roku.
Rozpis ústní části maturitní zkoušky - 3P
Maturitní zkouška 2017
Přihláška
Roudnice nad Labem
Ústí nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz