Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

Informace pro období letních prázdnin

Od 2. 7. 2011 do 29. 8. 2011 nejsme přítomni (dovolená).

Během prázdnin podáváme informace na těchto telefonních číslech: 777 261 059, 607 825 782

 

Počet přijatých žáků není omezen. Další přihlášky budeme přijímat osobně od 30. 8. 2011 do 3. 9. 2011 (ve výjimečných případech do 10. 9. 2011). Pokud se dostavíte pro přihlášku, přineste s sebou doklady o předchozím vzdělání (výuční list), přineste kopii i originál, abychom mohli ověřit jejich pravost (vdané ženy uvedou na kopie dokladů své dívčí jméno).

 

V průběhu prázdnin můžete přihlášky zasílat na adresu INPOR, s.r.o. Masarykova 55, 400 01 Ústí n.L., nebo ji vyplnit elektronicky na této adrese - http://www.maturitnistudium.cz/usti-prihlaska.html

 

V rámci urychlení si během prázdnin na Krajském úřadě Ústeckého kraje vyzvedněte zápisový lístek (vyřizuje se přímo ve vrátnici KÚ). Zápisový lístek je povinnou součástí přijímacího řízení.

 

Zahájení studia se koná 3. 9.2010 v 9:00 na ZŠ Mírová 4, kde probíhá sobotní výuka.

 

Během prázdnin podáváme informace na těchto telefonních číslech: 777 261 059, 607 825 782

 


Ústí nad Labem
Roudnice nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 25047671
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Kekulova 26, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz