Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

Maturitní zkouška 2017

Oficiální web nové maturity.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce

Seznam základních děl studentské četby k maturitní zkoušce 2017


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2017

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • Povinné zkoušky
  • Ekonomika podniku – ústní zkouška - témata v pdf
  • Cestovní ruch – ústní zkouška - témata v pdf, zeměpis cestovního ruchu – ústní zkouška - témata v pdf (obor management cestovního ruchu)
  • Provoz hotelu (obor hotelnictví) - ústní zkouška - témata v pdf
  • Účetnictví – písemná zkouška - témata v pdf
  • Technologie přípravy pokrmů + technika obsluhy (obor hotelnictví) - písemná zkouška - témata v pdf
  • Metodika průvodcovství - písemná zkouška (obor management cestovního ruchu) - témata v pdf
  • Podnikatelský záměr - praktická zkouška (obor management obchodu, logistika, personální management, finanční služby)
  • Praxe v restauraci + samostatná odborná práce - praktická zkouška (obor hotelnictví)
 • Nepovinné zkoušky

Informace k zahájení školního roku.
Rozpis ústní části maturitní zkoušky - 3P
Maturitní zkouška 2017
Přihláška
Roudnice nad Labem
Ústí nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz